gohongo

อีเว้นท์ดีๆ ที่จัดทุกๆ ปี GO HONGO เมืองแห่งประวัติศาสตร์ในยุคเมจิ

ในปี 2020 อีเว้นท์ GO HONGO ได้จัดขึ้นในวันที่ 15,16 กพ. กิจกรรมดีๆ แบบนี้พวกเราไปทุกปีถึงขนาดได้ลงในหนังสืออีเว้นท์เค้า อีเว้นท์นี้จะมีจัดกันทุกเสาร์ อาทิตย์ของกลางเดือนนี้ทุกๆ ปี เป็นอีเว้นท์ที่จัดเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่ยุคเมจิ และหลงเหลือไว้จนถึงปัจจุบัน บริเวณจุดจัดงานปกติแล้วจะจัดที่เรียวกัง Homeikan Morikawa Annex แต่ปีนี้เราเลือกไปวันอาทิตย์ที่ 16 ซึ่งได้มีการจัดพิเศษในช่วงเช้าที่อุเอโนะด้วยเป็นการเขียนพู่กัน ด้วยหมึก หรือเรียกว่าโซโดที่โรงแรม Toganeya สถานี Ueno การเขียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน […]

Lunar Travel World

A Legend of Travel

samataviputsana

Buddhism , ศาสนาพุทธ

The diary of my stomach~

ไดอารี่พุงกะทิของพ้ม

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.